O mně

Ze sociální sféry, ale i osobního života, si nesu, že každý z nás se může dostat do obtížné životní situace, kterou není schopen řešit pouze vlastními zdroji a potřebuje pomoc a podporu zvenčí a zároveň věřím, že změna je možná.

Mám osobní zkušenost, jak nečekaná událost může zasáhnout životní směřování. Po smrti manžela, kdy jsem zůstala s dvěma malými dětmi sama, jsem se zaměřila na téma smrti v našich životech, způsoby vyrovnávání se s ní, jak zase najít životní elán a smysl. Je to téma, kterému se věnuji i v rámci své praxe. Každý z nás má vlastní cestu, nenabízím návod, jak jsem šla já, ale přijetí a podporu někoho, kdo prošel obdobou zkušeností na Vaší cestě.  To je společné i pro další témata, kterým si věnuji v rámci poradenství a terapie. Změnu v terapii/poradenství  vnímám především v získání nového náhledu na situaci a jeho přijetí, z čehož pak mohou vycházet i konkrétní kroky změn.

Celý svůj profesní život mám propojený se sociální oblastí.  Zajímaly mne životní osudy lidí, kteří se dostali do obtížné životní situace, která je vedla k vyhledání a využití podpory zvenčí. Poměrně záhy jsem začala pracovat na pozici ředitelky organizace poskytující sociální služby pro děti, mládež a rodiny, což mi umožňovalo výrazně ovlivňovat spektrum nabízených služeb, jejich zacílení a způsob realizace, ale odvedlo mě od přímé práce. Proto jsem postupně začala opět pracovat jako externí konzultant na lince důvěry a následně i jako terapeut/poradce rozvíjet svoji vlastní praxi.

Vzdělání

2006 – MU Fakulta sociálních studií

2001 – Univerzita Hradec Králové

Výcviky, kurzy

2017 – 2019 – Supervizní výcvik – AVSP

2011 – dosud – Výcvik v transakční analýze – ČATA, EATA (více než 800 hodin teorie, sebezkušeností, supervizí)

2009 – 2010 – Management NNO – sociální management – Diecézní charita Brno

2006-2007 – Kurz efektivního řízení – Agnes

2000-2001 – Výcvikový kurz telefonické krizové intervence – Remedium

1998 – 2000 – Certifikát trenéra sociálně-psychologického výcviku – UK

a další krátkodobé kurzy a semináře

 Praxe

2014 – vlastní terapeutická praxe, supervize

2004 – dosud ředitelka Ratolest Brno, z.s.

2009 – dosud krizová interventka na lince důvěry