Terapie

V životě přicházejí situace, které jsou pro nás obtížně zvladatelné, kdy nevíme, jak dál, máme pocit, že to nezvládneme. Někdy však nebývá spouštěčem konkrétní událost, ale třeba dlouhodobý pocit nespokojenosti, ztráta chuti do života nebo snaha o změnu v životě.

Terapie v těchto chvílích nabízí bezpečný prostor, jak nahlédnout situace z více úhlů, porozumět jim a najít jejich význam pro náš život. Každý z nás má vlastní cestu životem, neexistuje jedna správná cesta. Je na každém z nás, jakým směrem se vydá a svoji úlohu vidím v tom pomoci svým klientům najít svůj správný směr či překonat náročné období na této cestě. 

S čím se na mne můžete obrátit?

  • životní krize – úmrtí blízké osoby, rozvod či rozchod s partnerem, ztráta zaměstnání, aj.
  • vztahová problematika – obtíže v navazování vztahů, závislost ve vztazích, vztahové konflikty, aj.
  • osobnostní problematika – nízké sebevědomí, pocity nespokojenosti, prázdnoty, nejistoty, strachu, úzkosti, aj.

Nabízím možnost online či osobního setkání. Individuální konzultace (50 minut) či párová setkání (60 minut).

Cena:

  • Individuální konzultace – 1 100 Kč (cena pro studenty 900,-)/50 min
  • Párové – 1 200 Kč